Naše výroba je osazena rámovou litinovou pilou RG71 Královopolská s možností pořezu délek kulatiny od

dvou do patnácti metrů a průměrem kmene 70 cm.K pořezu používáme chromované pily pro dosažení co nej-

rovnějšího povrchu řezu.

Boční řezivo je zpracováváno na omítací pile a dále dle požadavků zákazníka zakracováno na potřebné délky,

popřípadě hoblováno.

Naše řezivo je opatřeno CERTIFIKÁTEM SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 1393-CPD-0160  konstrukční dřevo obdél-

níkového průřezu (dle normy EN 14081-1:2005+A1) vydaného Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha.

Jsme vybaveni impregnační vanou. Zde provádíme ošetření řeziva přípravkem BOCHEMIT QB.

Výrobek splňuje požadavky ČSN EN 14081-1+A1

V případě zájmu provádíme sušení řeziva ve smluvní sušárně o objemu 100 M3.

V okolí Zlaté Olešnice též zajišťujeme lesní práce včetně těžby,prořezávek,výsadby a výkupu kulatiny.

 

CMG  Copyright © 2008 CMG webdesign www.cmg.cz Všechna práva vyhrazena.